Сврха постојања Фондације „За живот“ је континуирани рад на подизању свијести о љепоти, сврси и достојанству људског живота и породице као основне ћелије друштва! Фокусирани смо на промовисање и развој културе живота у друштву, посебно у његовим рањивим фазама развоја, на безусловно признање урођеног и неотуђивог људског достојанства и права на живот  као извор људских слобода и права грађана, те, посебно, на помоћ и подршку родитељима и дјеци усљед промјена у друштву које производе кризе савремене породице.

Осмишљавањем и имплементацијом пројеката, програма и активности у сарадњи са владиним и невладиним сектором, сличними организацијама у свијету, широм друштвеном заједницом, остварујемо наше статутом зацртане циљеве али и квалитет живота сваког човјека, породице, и друштва у цјелини!