VISOKOFREKVENTNI PLAZMA GENERATORI


< <          < <


40Od kraja 19 st. kada je s razvojem i praktičnom primjenom električne energije naša civilizacija ušla u novu eru svog razvoja, započela je i jedna vrsta medicinske revolucije kako na polju dijagnostike tako i na polju primjene električne energije u liječenju. I sam Nikola Tesla, izumitelj izmjenične električne struje, još davne 1898. godine navodi vlastite ekspereimente vezane uz mogućnosti primjene elektriciteta i viskokih frekvencija u liječenju.(1) 

 


 

Ruski znastvenik dr. Georges Lakovski je početkom 20. stoljeća pretpostavio je da sve žive stanice (čovjeka, biljke, bakterije, parazita) posjeduju svojstva koja se mogu povezati s oscilirajučim električnim krugovima (2).  Novija istraživanja potvrđuju i proširuju dosadašnje spoznaje o međuovisnosti kemijskih, fotodinamičkih, električnih i elektromagnetskih procesa u ljudskom  tijelu, organu i/ili stanici. Tako je, eksperimentalno  dokazano da oštečeno ljudsko tkivo stvara vlastito endogeno električno polje, s intrizničnim vektorskim svojstvima, u kojem velika većina stanica usmjereno migrira što se naziva elektro- ili galvano-taksijom te se navodi da primjena električnih polja ima potencijalnu kliničku ulogu u vođenju stanične migracije kod cijeljenja rana (3).  

Otto Warburg u svojim radovima , za koje je primio dvije Nobelove nagrade, postavlja tezu o ovisnosti količne dostupnog kisika i napona na staničnoj membrani te povlači paralelu između hipoksije (manjka kisika u tijelu, tkivu, ogranu i/ili stanici) i nastanka bolesti (4,5). Istraživanja na polju aktivnih vrsta kisika (ROS –reactive oxygen species)  također potvrđuju njihovu važnost za normalno funkcioniranje stanice. Tako je dokazano da pri imunostimulaciji dolazi do reakcije koja se naziva respiratorni (ili kisikov) izboj, a opisuje ga povečana potrošnja kisika (i do 15 puta) od strane fagocita, a koji se koristi u proizvodnji  kisikova superoksid aniona koji ima važnu ulogu u eliminaciji mikroorganizama (6). Uloga slobodnih kisikovih radikala dugi je niz godina bila percipirana isključivo kroz njihov negatvini učinak na funkciju stanice, no novija istraživanja ukazuju na to da slobodni radikali imaju vrlo važnu ulogu u funkciji stanice i organizma.(7-20). 

S razvojem nanotehnologija pojmovi kao što su bioelekticitet, biofotonika, biomagnetizam i biorezonacija ulaze u svijet medicinskiih istraživanja te postaju vrlo važan element za bolje razumjevanje složenih procesa stanice i funkcioniranja organizma općenito.(21-28)

 

Princip rada plazma generatora

342Visokofrekventni plazma generatori nova su generacija medicinskih uređaja koji svoju primjenu pronalaze u liječenju raznih vrsta bolesti. Kao bi se objasnila njihova široka primjenjivost u liječnju valja najprije objasniti princip njihovog rada. Tehnički gledano, visokofrekventi plazma generator je uređaj koji s pomoću visokofrekventnih struja, teslinih zavojnica i specijalnih plazma sondi punjenih plemenitim plinovima stvara specifično elektromagnetsko polje koje ima višetruku primjenu u liječenju.

Struja visoke frekvencije i napona ali vrlo niske jakosti (100 mikroampera) pobuđuje plemenite plinove koji se nalaze u staklenoj plazma sondi i na taj način stvaraju plazmu - prema kojoj su i dobili ime. Plazma stanje unutar sonde omogućuje prijenos specifičnog kvanta energije na tkivo.  

Kada aktivni vrh plazma sonde dođe u direktni kontakt ili neposrednu blizinu tertiranog tkiva (koža, sluznica ili bilo koji drugi dio tijela) on zatvara strujni krug i aktivira plazma polje. Plazma polje djeluje na okolnu atmosferu i tkivo i time potiče brojne reakcije koje imaju pozitivan učinak na ljudske stanice i njihov metablizam. Plazma polje ima sposobnost penetrirati u dubinu tkiva i time uzrokuje dodatne učinke kao što su elektrostimulacija, mikrovibracija, termalni učinak i fotostimulacija. Učinci primjene visokofrekventnog plazma generatora su:

 

Kemijski učinak

Stvaranje ozona - ozonoterapija

Fizički učinci

Elektromagnetski učinak - biorezonancija

Foto stimulacijski učinak - stimulacija metaboličkih procesa

Vibroakustički učinak - mikormasaža i stimulacija

Termički učinak - diatermija - zagrijavanje

  


 

 

Ozon

Vrlo su rijetka oboljenja kod kojih se ne bi mogla primjeniti ovakva vrsta liječenja. Ozon kojeg stvara VPG kako jedan od najjačih baktericida, fungicida i virucida već je sam po sebi primjenjih u liječenju infekcija i upala. Biostimulativni učinak samog ozona dokazan je u brojim studijama koje su pokazale njegov učinak na razne metaboličke i regenerativne procese.

 

Biorezonantni učinak

Svaki organizam ima svoju frekvenciju, koja ima određenu širinu i visinu. Što je organizam razvijeniji, tim su više i šire njegove frekvencije. Istraživanja su pokazala, da mikroorganizmi ne podnose električni tok niskog napona svojeg frekvencijskog dijapazona. Vrlo jednostavan eksperiment pokazuje, kako frekvencije djeluju na male organizme poput insekata ili crva. Kad ih izlože slabom toku njihove frekvencije, umrijet će ili će ostati nepokretni i nikad se neće oporaviti. Liječnike je zanimalo, kako to funkcionira u tijelu čovjeka. Bio je napravljen eksperiment, koji je postao rođenjem biorezonantne medicine. Rezultati eksperimenta bili su zapanjujući. Uz pomoć frekvencija mogli su ubijati parazite, bakterije i viruse u tijelu čovjeka, bez ikakve štete za ljudski organizam. Organizam čovjeka, čiji je imuni sistem oslabljen i ne može se boriti protiv bakterija, gljivica, virusa i parazita, na ovaj način može biti uspješno izliječen.

 

Vibroakustički učinak

Za liječenje bilo koje bolesti potrebna su minimum tri uvjeta:

normalna cirkulacija
dobra krvna slika
pravilno upravljanje radom organizma

 

Uglavnom, zadovoljenje ova tri uvjeta je neophodno za puno ozdravljenje, a isto tako nedostajanje jednog od ova tri elementa čini izliječenje ili vrlo dugim ili sasvim nemogućim. Vibro-akustična terapija utiče na sva tri elementa: poboljšava cirkulaciju, pojačava lučenje hormona u krv, a preko djelovanja na živčane centre, poboljšava upravljanje radom pojedinih organa u organizmu, kao i radom cijelog organizma.

 

Foto stimulacijski učinak

Prema emitiranju valne duljine, fotodinamička energije ima nekoliko različitih efekata, uključujući:
        Foto stimulacija: stimulira fibroblaste, posljedično jačanje i restrukturiranje dermisa.
        Kada se koristi u sinergiji s radiofrekvencijom i ultrazvuk također poboljšava tonus kože i elastičnost tkiva.
        Foto detoksikacija: ima detoksikacijski i drenažni učinak na tkiva i stoga je vrlo koristan za
        liječenje nepravilnosti, kao što su celulit, edem tkiva i zagušenja.
        Foto opuštanje: normalizira kožu tkiva. Ima smirujuće, dekongestijsko i analgetsko djelovanje.

 

Termički učinak - dijatermija

Dijatermija dolazi od grčki riječi dia- kroz i therme-toplina. U tijelesnim tkivima se stvara toplina zbog otpora tkiva prolazu visokofrekventne struje. U terapijske svrhe koristimo dijatermiju koja povećava temperaturu tkiva u fiziološkim granicama. Kratkovalna i mikrovalna dijatermija se od drugih elektromagnetnih oblika zračenja razlikuju samo po frekvenciji. Mikro valovi se mnogo brže prenose od kratkih valova te se puno lakše reflektiraju i lome. Prilikom primjene dijatermije treba paziti da na koži ne bude vode jer  može doći do neželjenog zagrjavanja a samim time i do opeklina. Isto tako dijatermija jače dijeluje na potkožna masna tkiva pa je porebno biti oprezan. Budući da se mišići i koža sadrže velike količine vode pojavit će se značajna refleksija mikrovalova na granici kože i masnog tkiva. Upotrebom  mikrovalnih elektroda s izravni konaktom znatno ćemo smanjiti refleksiju na granici između kože i zraka i na taj način dopustiti bolje prodiranje mikrovalne energije u  duboka tkiva. Za terapijsku učinkovitost potrebno je povisiti temperaturu tkiva na 40-45°C. Reakcija koju ćemo na taj način postići slična je povećanju protoka krvi kao kod maksimalnog vježbanja.

 


 

Primjena Plazma Generatora

Primjena u stomatologiji

 

STOMATOLOGIJA

     

349

Herpes Simplex lezija

350

Terapija (60 sekundi)

351

Abortivne lezije nakon manje od 24 sata

 

 

PARODONTOLOGIJA

 

352

Gingivitis

353

Parodontitis

354

Parodontitis

355

Parodontni džepovi

356

Gingivitis

367

Afte

 

 

DENTALNA MEDICINA

 

357

Dezinfekcija krijenskog kanala

358

Dezinfekcija krijenskog kanala

359

Dezinfekcija krijenskog kanala

360

Fistula

361

Trauma

Dezinfekcija korijenskih kanala

Dezinfekcija prije ispuna

Fistule

Traume zuba

 

 

 

KIRURGIJA

 

362

Intraoperativna primjena
pri implantaciji

363

Postoperativna terapija
nakon implantacije

Cijeljenje rana nakon vađenja zuba

Cijeljenje nakon ugradnje implantanata

Cijeljenje šavova

 

 

 

IZBJELJIVANJE ZUBA

 

365

Prije

364 

Izbjeljivanje

366 

Poslje

 

 

NEUROMUSKULARNE
DISFUNKCIJE

 

369

TMD

368

Neuralgija trigeminusa

Neuralgije

Temporomandibularne disfunkcije

Bolovi razne etiologije

  Ostale neurološke disfunkcije

 

Na kliničkim slikama se zahvaljujemo
prof.dr.sc. Božidaru Paveliću sa
Stomatolškog fakulteta u Zagrebu

 

 


Primjena u medicini

 

 

DERMATOLOGIJA

371 

Psorijaza

372
(za uvećanje kliknite na sliku)
Psorijaza nakon 30 tretmana
plazma generatorom uz primjenu
kantariona

 Psorijaza

Dermatitisi

Akne

Opekline

Ozebline

 

373

Perzistentna rana koje 6 mjeseci
ne reagira ni na jednu terapiju

374

Nakon 3 terapije plazma generatorom

Kronične rane

Maligne rane

375

Kronični venski ulkus (prije)

376

Primjena plazma generatora

379

Poslje

377
(za uvećanje kliknite na sliku)

Dijabetičko stopalo (prije)

378
(za uvećanje kliknite na sliku)

Nakon 40 dana prmjene
plazma generatora

Kronični venski ulkusi

Dijabetičke rane

Dekubitusi

380
(za uvećanje kliknite na sliku)

Klinička ispitivanja pokazuju
smanjenje površine svih rana
kod primjene plazma generatora

 

381
(za uvećanje kliknite na sliku)

Prikaz rana i rezultati primjene
plazma generatora


  Na kliničkim slikama se zahvaljujemo
prof.dr.sc. Mariu Zovaku
i dr. Domagoju Prebegu
 

 

Ostale primjene u medicini

ORTOPEDIJA                        

SPORTSKA MEDICINA          

NEUROLOGIJA                    

GINEKOLOGIJA

UROLOGIJA

ONKOLOGIJA

TRAUMATOLOGIJA          

REHABILITACIJA

 

 

 

 

Kozmetička primjena  

 

KOZMETIKA

 

382

Tretman bora (prije)             

383

Tretman bora (poslje 4 tretmana i 10 dana)

           Bore          

 Akne

Celulit

 

 

 

 


< <                  < <


 

info@zazivot.com

Udruga "Za Život"
Palinovečka 43
10000 Zagreb